Shpërndaje

Simboli femëror është simbol astrologjik i planetit Venus, dhe përdoret gjithashtu për të përfaqësuar seksin e femrës. Rrethi na kujton natyrën gjithëpërfshirëse të universit tonë; ai përfaqëson gjithashtu barkun e gruas. Kryqi (është shtuar në shekullin e 16-të) që qëndron poshtë rrethit, tregon se çdo materie lind nga një mitër e cila është gjithëpërfshirëse spiritualisht dhe e dashur.