MP Video

Kritika dhe vlerësimi i intelektualit Elvis Hoxha rreth defekteve politike të Kosovës

Kritika dhe vlerësimi i intelektualit Elvis Hoxha rreth defekteve politike të Kosovës

19 Shkurt, 2017 at 7:57 am

Më poshtë ju ftojmë të ndiqni mendimin kritik të intelektualit nga Tirana, z. Hoxha, rreth propagandës së pushtetit për (pa)varësinë e Kosovës, planin e Ahtisarit dhe për konceptet e gabuara politike të Prishtinës.

Nokshiqi, këtu i gjeni vetëm varrezat e shqiptarëve

15 Janar, 2017 at 9:29 pm