Retorika mesjetare e Vuçiçit

Retorika mesjetare e Vuçiçit

15 Janar, 2017

Gëzim Mekuli Filozofët Xhon Lok (1632-1704) dhe Rene Dekart (1556-1659) i refuzojnë emocionet si mënyrë për të njohur veten, të tjerët dhe botën. Arsyeja dhe të menduarit e arsyeshëm, sipas këtyre filozofëve, është e kundërta e emocioneve. Thënia e njohur e Dekartit “mendoj pra ekzistoj”, ishte një tentim-ndryshimi dhe diferencimMë shumë

Rexhep Qosja: BASHKIMI I POPULLIT TË NDARË

Rexhep Qosja: BASHKIMI I POPULLIT TË NDARË

16 Janar, 2017

BASHKIMI I POPULLIT TË NDARË Ideja e bashkimit kombëtar është ide e krijuar pas pushtimit të më tepër se gjysmës së trojeve shqiptare prej fqinjve ballkanikë në vitin 1912. Ideja e bashkimit kombëtar nuk është ide e shtetit amë dhe e pakicave që kanë mbetur jashtë kufijve të tij, porMë shumë

Rexhep Qosja: BASHKIMI I POPULLIT TË NDARË

Rexhep Qosja: BASHKIMI I POPULLIT TË NDARË

16 Janar, 2017

BASHKIMI I POPULLIT TË NDARË Ideja e bashkimit kombëtar është ide e krijuar pas pushtimit të më tepër se gjysmës së trojeve shqiptare prej fqinjve ballkanikë në vitin 1912. Ideja e bashkimit kombëtar nuk është ide e shtetit amë dhe e pakicave që kanë mbetur jashtë kufijve të tij, porMë shumë